Så här visar resultat i Matlab

June 14

Matlab har en kommandotolk du kan använda för att skapa matriser och visa data från dina arrayer med hjälp av "disp" -funktion. Du kan också visa kolumnrubrikerna först, sedan gör de array data till fönstret. Den här funktionen kan du visa data innan du använder den med andra funktioner i Matlab och andra program.

Instruktioner

1 Öppna Matlab kommandotolken från programmenyn i Windows.

2 Skriv in "disp" -funktionen kommandon för att ställa in kolumnrubrikerna för den array som du vill visa. Till exempel, visar följande kod två kolumnrubriker:

disp ( 'Kolumn 1, kolumn 2 ")

3 Skapa data som du vill innehålla en variabel. Följande kod ställer upp variabeln "MyArray":

MyArray = [ 'Joe "," Smith "]

4 Visa data i fönstret. Följande kod visar uppgifterna i variabeln "MyArray":

disp (MyArray)


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com