Hur man använder Excel för Demand & Supply Curves

November 2

Hur man använder Excel för Demand & Supply Curves


Ett företag kan spåra tillgång och efterfrågan på sina produkter med hjälp av Microsoft Excel. Företaget behöver indata på den sålda mängden och priset säljer för. Detta görs genom att använda flera platser med olika priser eller använda hypotetiska beräkningar på försäljning. En efterfrågekurva är nedåtlutande, så det börjar högt nära nollpunkten och går ner som den mängd ökar. Utbudskurvan är övre avdelningen lutande, så det börjar låg vid nollpunkten och går upp som mängden ökar.

Instruktioner

1 Skriv dina data i Excel. I rad 1, skriver det pris du sålde produkten för. I rad 2, skriver den mängd du sålt. I rad 3, skriver det pris du sålt produkten för; i rad 4, skriver mängden utbudet du hade.

2 Klicka på "Chart" i menyn "Infoga".

3 Välj ett punktdiagram och klicka på "Nästa".

4 Markera de två första raderna som din datauppsättning och klicka på "Nästa".

5 Ändra diagrammet utseende från de alternativ som finns och klicka på "Nästa".

6 Markera det område som du vill att diagrammet för att förskjuta och klicka på "Finish." Diagrammet visar nu efterfrågekurvan.

7 Upprepa stegen med raderna 3 och 4 för att kartlägga utbudskurvan.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com