HP 3740 skrivaren Felsökning

January 31

HP 3740 skrivaren Felsökning


Hewlett-Packard Deskjet 3740 är en kompakt, färg bläckstråleskrivare med en 80-arks pappersmagasin som kan skriva ut upp till 10 sidor per minut i svartvitt och färg. Den ansluts till en dator med en USB-kabel. Genom att följa de korrekta felsökning, kan olika problem snabbt identifieras och åtgärdas.

Instruktioner

1 Kontrollera skrivarens nätkabel om skrivaren skriver inte ut. Kontrollera att USB datorgränssnitt kabeln är ordentligt ansluten. Stäng luckan om den är öppen.

2 Koppla ur nätsladden om skrivaren inte slås på. Skrivaren kan ha dragit för mycket ström och överbelastade. Det återställs automatiskt efter 10 sekunder. Anslut nätsladden efter att ha väntat i minst 10 sekunder. Tryck på strömbrytaren för att slå på skrivaren. Prova ett annat uttag om det fortfarande inte går att slå på.

3 Ta bort papperet som fastnat om det finns ett pappersstopp. Börja med att ta bort papperet från pappersfacket. Därefter lokalisera den bakre luckan. Tryck på handtaget på dörren till höger och dra dörren ut. Ta tag eventuellt papper som fastnat och försiktigt dra det ut genom den bakre luckan. Byt den bakre luckan.

4 Ta bort papperet från inmatningsfacket om skrivaren är felaktigt fyller flera ark på en gång. Detta kan inträffa om papperet inte sitter ordentligt i facket. Lägg i papperet. Skjut in papperet tills det inte kan gå i någon vidare.

5 Kontrollera pappersfacket om en "Slut på papper" felmeddelande visas på datorskärmen. Se till att åtminstone 10 pappersark laddas. Ta bort lite papper om facket är alltför fullt. Kontrollera att papperet ligger an mot baksidan av facket. Klicka på "Fortsätt" för att fortsätta utskriften.

6 Kontrollera skrivarens hölje om strömindikatorn blinkar. Se till att luckan är stängd. Se till att pappersfacket har papper. Kontrollera om pappersstopp. Alla dessa villkor kan leda till att strömindikatorn att blinka.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com