Hur Transfer IncrediMail E-posta till Thunderbird

March 20

Även e-postklienten Incredimail ger en funktion för att importera e-datakatalogerna som använder olika format, bara kunden tillåter användare att exportera sin korrespondens som en CAB-fil. Det enda sättet att exportera Incredimail datakatalog till Thunderbird är med hjälp av en tredje part program som konverterar IncrediMail data till en EML-fil. Dessutom måste du hämta ett tillägg för Thunderbird för att importera EML-filen.

Instruktioner

Konvertera Med Incredimail Backup Pro

1 Gå till Incredimail Backup Pro nedladdningssidan (se Resurser) och klicka på "Download". Klicka på "Kör" i dialogrutan popup-rutan för att installera programmet på datorn.

2 Starta Incredimail Backup Pro på datorn och klicka på "Extract till EML."

3 Välj din Incredimail profil i menyn och klicka på "Nästa".

4 Klicka på "Meddelanden" i listan över objekt och klicka på "Nästa".

5 Spara EML-filen till en katalog som kommer att vara lätt att hitta med hjälp dialogrutan navigatör, och klicka på "Nästa". EML-filen sparas till den valda katalogen.

Konvertera med IncrediMail till EML Converter

6 Gå till IncrediMail till EML Converter nedladdningssidan (se Resurser) och klicka på "Download". Klicka på "Kör" i dialogrutan popup-fönster för att installera programmet på datorn.

7 Starta Incredimail till EML Converter på din dator, gå till din IncrediMail-filer i den högra sidan barens navigeringsrutan och välj "Data mapp."

8 Klicka på "Export" längst upp i programfönstret. Använd dialog navigator fönstret för att spara filen till en katalog som är lätt att hitta.

Konvertera Med ReynardWareIncredimail Converter

9 Gå till nedladdningssidan Reynardware Incredimail Converter (se Resurser) och klicka på "Download Reynardware." Klicka på "Kör" i dialogrutan popup att installera programmet på datorn.

10 Följ instruktionerna som tillhandahålls av installationsguiden för att slutföra installationen.

11 Starta Reynardware Incredimail Converter på din dator och klicka på "Konvertera" för att konvertera din Incredimail databas till EML format. Programmet sparar automatiskt EML-filen till skrivbordet.

Tillsätt ImportExportTools Utvidgning till Thunderbird

12 Gå till ImportExportTools förlängningsnedladdningssidan (se Resurser) och klicka på "ImportExportTools" längst ned på sidan.

13 Starta Thunderbird på din dator, klicka på "Verktyg" och välj "Add-ons".

14 Klicka på "Installera" och "ImportExportTools" förlängning fil som sparats på skrivbordet. Klicka på "Installera nu" och starta Thunderbird.

Import EML-fil till Thunderbird

15 Klicka på "Verktyg" i Thunderbird, klicka sedan på "ImportExportTools" och välj "Importera alla EML filer i katalogen."

16 Hitta EML fil du skapat med tredje part konverteringsprogram och klicka på filen.

17 Klicka på "Importera" för att överföra EML-filen till Thunderbird.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com