Hur konvertera till Literal i Excel

February 22

När du använder Microsoft Excel, kommer kalkylbladet har ofta olika formler i den. Om du har formlerna referens olika celler, då varje formel ändras när du ändrar den cellen. Men om du konvertera kalkylbladet till bokstavlig, då formler ändras till bara siffrorna i cellen. Detta innebär att om du ändrar andra celler, kommer din formel cellerna inte längre förändras. Detta är användbart om du delar kalkylblad med andra och inte vill att de ska se alla dina celler men vill att de ska se din slutliga siffror.

Instruktioner

1 Klicka på den övre högra rutan i kalkylbladet (ovan Varv 1 och till höger om kolumn A). Detta kommer att lyfta alla dina celler.

2 Tryck på "Ctrl" och "C" samtidigt för att kopiera cellerna.

3 Öppna ett nytt kalkylblad.

4 Klicka på "Klistra in special" under fliken "Hem".

5 Välj "värden" och klicka på "OK". Kalkylbladet kommer nu att konvertera till den bokstavliga värden.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com