Hur man öppnar en PDF i en aspx-sida

April 4

En PDF-fil är en standard, read-only format som används för att distribuera dokument till användare utan att ge dem möjlighet att ändra filens information. ASP.NET är ett programmeringsspråk som införts av Microsoft. Du använder Visual Studio för att programmera i .NET, inklusive arbetet med att visa en PDF till en användare. Du visar PDF-filer genom att ändra rubriken egendom för webbsidan begäran. Processen talar om för webbläsaren att öppna filen med hjälp av Adobe Reader.

Instruktioner

1 Dubbelklicka på ASP.NET projektfilen på datorn. Visual Studio programmet öppnar din webbprojekt.

2 Dubbelklicka på webbformulär på den högra sidan av arbetsytan i "Solution Explorer" fönstret. Dubbelklicka den form som visas i mitten av displayen. Din kod fil öppnas där du ställa in PDF display.

3 Skriv följande kod i "Page_Load" händelse funktion:

Response.ClearHeaders ();

Response.ContentType = "application / pdf";

Response.Clear ();

Response.AppendHeader ( "Content-Disposition", "pdffile.pdf");

Response.End ();

Ersätt "pdffile.pdf" med namnet på din PDF-fil.

4 Klicka på "Spara" -knappen i Visual Studio verktygsfältet. I samma verktygsfältet, klicka på "Kör" knappen. Den nya NET-kod exekveras i standardwebbläsare, så att du kan utvärdera ändringarna.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com