Hur man undviker en division med noll Undantag i Java

September 30

Hur man undviker en division med noll Undantag i Java


I varje kompilator språk, en matematisk beräkning där divisorn är noll resulterar i en körningsfel. Ansökan kommer att frysa eller returnera ett fel till användaren. Av den anledningen bör programmerare kontrollera värdet på divisorn innan du utför beräkningen division. Detta sker med hjälp av ett tillstånd uttalande som kallas \ "om. \" The if används för att verifiera ett tillstånd innan du utför ett kommando.

Instruktioner

1 Definiera variabler. I detta exempel är en dividerad med B, men bara om b inte är noll. Att definiera variabler, använd följande kod:
int a = 1

int b = 0

int resultat = 0;

2 Ställ in if. Följande if kod kontrollera värdet på b för att undvika \ "division med noll \" fel:
if (b! = 0)
{
}

3 Utför matten inom if. De medföljande uttalanden endast utförs om B inte är noll, så att du undviker \ "division med noll \" fel:
if (b! = 0)
{
resultat = a / b

}


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com