Så här ändrar hyperlänk Färger i MS Word

April 19

När du inkluderar en webbadress i ett Microsoft Word-dokument, visar programmet automatiskt den i en aktiv hyperlänk. Teckenfärgen ändras till en klarblå och kopplingen är understruken för att ange att en användare kan klicka på den och besöker webbplatsen. Även blå är standardfärg, kan du använda vilken färg som finns i Word färgpalett.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Word. Öppna ett dokument som innehåller hyperlänkar.

2 Klicka på den lilla knappen under "Ändra Styles" ligger på längst till höger i fliken "Hem" för att öppna "Styles" rutan.

3 Välj "Hyperlink" längst ner på den "Styles" rutan. Klicka på pilen bredvid "Hyperlänk" och välj "Ändra".

4 Klicka på pilen bredvid "Teckenfärg" rutan och välj den nya färgen som du vill använda för hyperlänkar.

5 Klicka på "OK" för att ändra färgen på hyperlänkar i dokumentet.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com