Hur man använder en callback-funktion i JavaScript

February 2

En callback-funktion JavaScript ger dig kod som du kan ringa flera gånger under din kod så att du inte behöver skriva in koden för varje samtal du ringer till funktionen. Du kallar funktionen i HTML-taggar på dina webbsidor. Till exempel, när en användare klickar på en knapp, du anropa funktionen i taggen s "onclick" händelse egendom.

Instruktioner

1 Högerklicka på HTML-sidan som du vill redigera. Klicka på "Öppna med" i popupmenyn och klicka sedan på din favorit JavaScript eller HTML-redigerare i listan över program.

2 Visa callback-funktionen namn i "script" taggar. Callback-funktionen namn följer "funktion" JavaScript sökord. Till exempel definierar följande en callback-funktion som heter "myFunction":

funktionen myFunction () {

alert ( "Hello World");

}

3 Rulla ned på sidan till platsen för din HTML-element du vill använda för att anropa funktionen.

4 Lägg callback-funktionen i HTML elementets taggparametrar. Till exempel anropar följande kod "myFunction" JavaScript funktion när en användare klickar på en knapp:

<Input type = "knapp" onclick = "javascript: myFunction ()">


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com