Hur att fylla en array i MATLAB

March 30

Du kan skapa en array med MATLAB, en dator programmeringsspråk och gränssnitt för att utföra matematiska uppgifter, med ett enda kommando. Fördelen med en array är att du kan ringa ut specifika objekt inifrån objekten i uppsättningen eller manipulera arrayen, såsom att ta bort dubbletter från en lista.

Instruktioner

1 Öppna MATLAB kommandotolken.

2 Skriv dina objekt, med varje objekt separerat med ett komma. Börja och avsluta array med ett fäste. Till exempel:

[1, 2, 3, 4, 5]

3 Tryck på "Enter" för att skapa din array.

4 Skriv följande för att tilldela en variabel till en array:

g = [1, 2, 3, 4, 5]

Ersätt "g" med variabelnamnet på ditt val.

5 Skriv följande att MATLAB fylla arrayen för dig:

g = linspace (X, Y, Z)

Ersätt "X" med den första siffran, "Y" med det andra numret och "Z" med det totala antalet poäng du vill ha i matrisen. Till exempel, för att fylla 10 nummer mellan 100 och 150, skriver du:

g = linspace (100,150,10)

Tips

  • I en matris, ett kommatecken separerar enskilda objekt, medan ett semikolon ( ";") separerar rader. Om du vill skapa en flerdimensionell array sätter ett semikolon där du vill att varje rad till slut.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com