Så här ändrar teckenuppsättning i Excel 2007

June 18

Så här ändrar teckenuppsättning i Excel 2007


Microsoft Excel 2007 kan tillämpa ett tema format för att ge ett kalkylblad en konsekvent stil. "Hem" -fliken i menyfliksområdet innehåller de fördefinierade stilar för att gälla hela eller delar av kalkylbladet. Till exempel kan en rubrik kommando visa en större, fet typsnitt för en kolumnrubrik, medan kommandot accent visar en ljus fyllningsfärg för en kolumn totalt. När en kalkylbladsformat i en ny stil, kan du redigera teckensnitt, justering och andra designelement för att skapa en egen look.

Instruktioner

1 Öppna Excel-fil.

2 Klicka och dra på cellerna där du vill använda den nya stilen.

3 Klicka på fliken "Hem" i menyfliksområdet.

4 Klicka på "Ned" pilen på höger sida av "Styles" grupp. Listan över stilar inkluderar "Titlar och rubriker," "numeriskt format" och andra alternativ.

5 Klicka på önskad stil från "Styles" grupp. De markerade cellerna formateras till den nya stilen.

6 Redigera varje cell eller cellområde med kommandoknapparna i "Font" eller "Alignment" grupper för att ge kalkylbladet en mer anpassad utseende.

7 Spara kalkylbladet höna du är klar.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com