Vad är hårdvara autentisering?

June 16

Vad är hårdvara autentisering?


Termen "hårdvara autentisering" avser ett säkerhetssystem som använder en maskinvaruenhet för att ge åtkomst till användare. Hårdvara autentisering används oftast för datasystem och nätverk för att skydda känsliga uppgifter.

USB säkerhetsnycklar

Universal Serial Bus (USB) säkerhetsnycklar, även kallade säkerhetstoken, är små enheter som ansluts till en dators USB-port för autentisering. Detta lägger ett extra lager av säkerhet, eftersom användaren inte bara måste känna till systemlösenord, utan också måste vara i besittning av säkerhetsnyckel.

finger drar ett

En annan vanlig typ av autentisering hårdvara innebär en enhet som läser en användares fingeravtryck. Dessa anordningar består i allmänhet av en dyna som är ansluten till datorns USB-port via en kabel. Användaren drar ett hans eller hennes finger över plattan, som matchar användarens fingeravtryck till en bild som lagras i systemet för att ge tillträde.

optisk Recognition

enheter optisk erkännande liknar fingrar enheter genom att de lägger ett lager av säkerhet som bygger på lagrade biometriska uppgifter. Dessa enheter i grunden är kameror som ansluts till en dator och skanna användarens näthinna; bilden sedan matchas till en lagrad bild på näthinnan för autentisering.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com