Hur man gör en ordlista i Openoffice

July 9

Hur man gör en ordlista i Openoffice


Att göra en ordlista i Openoffice är inte svårt när du förstår hur man arbetar med "Chart" verktyg. Att sätta information i ett diagram håller informationen organiserad, se till att definitionen stannar med begreppet definieras. Diagrammet gör det också enkelt att lägga till nya termer och definitioner och ändå behålla en alfabetisk ordning eller vilken ordning du har valt.

Instruktioner

1 Starta Openoffice och klicka på "textdokument." Högerklicka på "Chart" -ikonen i huvudmenyn som innehåller bilder av olika funktioner. En sida kommer upp med flera områden för att fylla i innan du skickar.

2 Fyll i namn av diagrammet. Låt kolonnen belopp "2." Ändra antalet rader till "20" för att starta. Extra rader kan läggas till eller tas bort när som helst. Sätt en bock i "Head" och lämna "1" i "första ... raderna" alternativet. Avmarkera "gränsen." Om du vill ha ramar runt områden i diagrammet, kan du lämna den på eller göra det senare. Ignorera "Autoformat" för nu. Klicka på "OK."

3 Skriv "Term" i den första cellen i kolumn 1 i tabellen. Skriv "Definition" i den första cellen i kolumn 2.

4 Justera bredden på den första kolumnen genom att hålla markören någonstans över linjen som skiljer kolumnerna. En vertikal linje med pilar på båda sidor kommer att visas under markören. Vänster klicka på den och hålla knappen intryckt medan du flyttar markören till önskad bredd. Detta ändrar bredden på hela kolumnen. Du kan ställa in den igen senare om det behövs.

5 Börja ange villkor som skall definieras i kolumn 1 och definitioner i kolumn 2. Om orden är längre än cellens bredd, kommer programmet automatiskt starta en andra linje i cellen. Tryck på "Enter" i slutet av definitionen om du vill ha en plats innan nästa termin.

6 Flytta innehåll till en annan rad, om det behövs, genom att flytta markören omedelbart till vänster om den första cellen i raden som skall flyttas. En pil visas under markören pekar åt höger. Vänsterklicka på pilen och all text i båda cellerna i raden kommer att markeras. Vänsterklicka på den första kolumnen i raden och dra markören för att flytta texten där du vill att det ska gå.

7 Lägg till fler rader som helst du vill genom att högerklicka på en rad. Klicka på "Row" på menyn som kommer upp. Klicka på "Infoga" och det kommer att fråga hur många rader för att infoga och var att placera dem i förhållande till raden du ursprungligen rätt klickade.

8 Spara dokumentet så att du kan öppna den och lägga till ytterligare definitioner eller ändra utseende och formatering som du blir mer bekant med programmet.

Tips

  • Utforska de olika alternativen för att ändra utseende, typsnitt, bakgrundsfärg och allt annat du vill annorlunda.
  • Diagrammet kan infogas var som helst på sidan, så om du ville ha något på sidan innan det, är det inte ett problem.
  • Se till att du sparar ditt arbete ofta vid datorproblem så att du inte förlorar det du redan har skrivit.
  • Diagram kan även göras i "kalkylblad", men det är mycket mer komplicerat att hålla termer och definitioner länka samman om du flyttar någonting.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com