Så här ändrar tillstånd från Ultimate till Pro i Windows 7

May 6

Så här ändrar tillstånd från Ultimate till Pro i Windows 7


Windows 7 erbjuder flera olika licenstyper för att möta behoven hos enskilda användare. Dessa typer är "Home", "Professional" och "Ultimate" var och en med fler funktioner, respektive. Användare som kör flera datorer i ett nätverk kan önska alla operativsystem vara identiska och hitta behovet av att nedgradera sin licenstyp (t.ex. nedgradering från "Ultimate" till "Professional").

Instruktioner

1 Skaffa en installations-CD för den önskade nedgradering versionen. Om du köper programvara från en tredje part, se till att ett giltigt och aktivt produktnyckel ingår. Annars operativsystemet inte fungerar.

2 Sätt i installationsskivan i datorn. Vänta tills inställningsfönstret för att starta och följ instruktionerna på skärmen. Skriv in produktnyckeln när du uppmanas.

3 Ta ut CD och starta om datorn när installationen är klar.

4 Slutföra processen för att aktivera Windows när du uppmanas efter omstart. Om produktnyckeln har använts tidigare inte kan aktiveras på nätet. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Windows per telefon.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com