Hur man gör en ASCII-sträng i VBScript

October 22

I Visual Basic skriptspråk (VBScript), finns det en inbyggd American Standard Code for Information Interchange (ASCII) tolk. Detta innebär att du kan infoga en ASCII-sträng och det kommer att ge resultatet att ASCII-tecken representerar. På samma sätt kan du skriva in den resulterande argument till en annan kod, och det kommer att producera ASCII-koden som behövs för att skapa den. ASCII är en mycket grundläggande datainmatningsspråk för datoranvändning.

Instruktioner

1 Öppna VBScript i önskad editor.

2 Typ "ASC (STRING)" (utan omgivande citationstecken, som ersätter "STRING" med argumentet du vill ange). Denna kod returnerar ASCII-kod i samband med den strängen.

3 Skriv "Chr (charCode)" (utan omgivande citationstecken, som ersätter "charCode" med ASCII du vill använda). ASCII-kod du vill generera ett svar från visas med denna kod.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com