Så här öppnar en UUID primärnyckel

March 17

En universell unikt ID, eller UUID, är ett nummer som finns i en SQL Server-databas som lägger en alfanumerisk sträng till en post. UUID kan du söka i databasen med unik information så att du kan hämta en post såsom en kund eller ordernummer. Du kommer åt UUID genom att öppna databastabell i SQL Server Management Studio, som är huvuddatabasen program som används för att utveckla och konfigurera tabeller.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" i Windows. Klicka på "Alla program" och sedan på "SQL Server Management Studio." Din databas öppnas.

2 Klicka på plustecknet bredvid den databas som innehåller tabeller. En utökad lista med mappar visas. Klicka på plustecknet bredvid mappen "Tables". Alla dina tabeller visas.

3 Högerklicka på bordet som innehåller UUID. Välj "Ändra". En designer öppnas med utsikt över tabellen, dess spalter och UUID. UUID är märkt med en nyckelsymbol. Detta är en unik identifierare. Du kan redigera identifierare namn eller stänga fönstret när du har hittat UUID namn.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com