Hur man skapar och visar en databas i Microsoft SQL 2005

January 21

Microsoft SQL Server 2005 är en databasmotor som innehåller alla viktiga data för ditt företag. De objekt som håller informationen kallas tabeller. Tabeller lagra data i rader, som är ett rekord av information för varje kund, order eller finansiella transaktioner. Du skapa och visa en tabell i SQL Server 2005 Management Studio. Denna konsol har en textredigerare där du kan skriva SQL Server kod för tabellskapande.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" -knappen i Windows och välj "Alla program." Klicka på "SQL Server" och klicka sedan på "SQL Server Management Studio." Detta öppnar din konsol.

2 Högerklicka på databasen som du vill lägga till i tabellen. Välj "Ny fråga" från popupmenyn. Detta öppnar en textredigerare för din SQL-kod.

3 Skriv följande kod för att skapa tabellen:

skapa tabellen kund

(

firstname varchar(50),

lastname VARCHAR (50)

)

I det här exemplet är den tabell med namnet "kund" skapas. Kolumnerna heter "firstname" och "efternamn". Den "varchar (50)" är den datatyp. Flera datatyper finns tillgängliga, inklusive Varchar, int, decimal, datetime och smallint.

4 Tryck på "F5" för att köra koden och skapa ditt bord. Om du vill visa ditt bord, högerklicka på namnet på den vänstra sidan av fönstret och välj "Return alla rader." Detta visar layouten för tabellen på servern.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com