Hur man ansluter en figur nummer till en bild i Microsoft Word

June 24

Om Word-dokumentet innehåller en stor mängd bilder och teckningar (eller siffror) används för att ytterligare förbättra ditt ämne, kan det vara bra att senare sätta en tabell av figurerna som kommer att citera sidnummer för varje figur i dokumentet. Innan kan skapas tabellen i figurerna kommer emellertid bildtexter med unika nummer behöver läggas till varje figur i dokumentet.

Instruktioner

1 Högerklicka på den första siffran i Word-dokumentet. Klicka på "Infoga Bildtext" kommandot.

2 Välj en annan etikett namn och önskad position vid behov. "Bild" och "Below vald post" är standard och mest vanliga val. Klicka på "OK" -knappen för att sätta rubriken på första siffran.

3 Upprepa "Infoga Bildtext" process för varje figur i dokumentet. Ett nytt löpnummer visas i bildtexten för varje figur.

Tips

  • Placera markören på den plats i dokumentet som du vill infoga en tabell i figurerna, om så önskas, när alla siffror i dokumentet har rubricerade. Klicka på "Referenser" fliken på Word band längst upp i fönstret och klicka på "Infoga tabell av siffror" i Bildtexter gruppen. Klicka på "OK" för att infoga tabellen i figurerna.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com