Hur man använda en mask i GIMP

July 25

I GNU Image Manipulation Program, eller GIMP, är en mask som en visuell kod som använder gråskalevärden för att beskriva hur verk lagret fungerar. Till exempel kommer de svarta delarna av en lagermask vända motsvarande delar av lager transparent, medan områden som är målade vita förblir ogenomskinlig. Mellan dessa två ytterligheter, olika värden av grått representerar nivåer av genomskinlighet. Ett urval mask använder dessa värden för att beskriva vilka pixlar är helt väljs delvis vald eller bortvald. Båda typerna av masker ger en genväg för åtgärder som annars skulle vara komplicerat och tidskrävande.

Instruktioner

lagermask

1 Klicka på det lager som du vill maskera i "Lager" paletten.

2 Klicka på menyn "Lager". Välj "Mask", "Lägg till lagermask."

3 Bestäm hur du vill att lagermasken skapas. Till exempel kanske du vill masken vara ogenomskinligt, transparent eller identisk med alfakanal. Välj lämpligt alternativ från "Lägg till lagermask" i dialogrutan.

4 Tryck på "Lägg till" för att skapa lagermasken.

urval Mask

5 Klicka på ett markeringsverktyg i verktygslådan.

6 Klicka eller klicka och dra verktyget över bilden i duken för att skapa ett urval.

7 Klicka på menyn "Välj" och välj "Spara till kanal." Urvalet kommer att sparas i "kanaler" dialogrutan.

Snabbval Mask

8 Klicka på ett markeringsverktyg i verktygslådan.

9 Klicka eller klicka och dra verktyget över bilden i duken för att skapa ett urval.

10 Klicka på menyn "Välj" och välj "Växla Snabbmask." Urvalet kommer att ersättas av en tillfällig mask.

11 Klicka på menyn "Välj" och välj "Spara till kanal" för att konvertera snabbmasken i ett permanent urval mask.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com