Inaktivera den inbyggda högtalaren på en Dell Laptop

January 8

Inaktivera den inbyggda högtalaren på en Dell Laptop


Praktiskt taget alla datorer, inklusive Dells bärbara datorer, har en inbyggd högtalare som skiljer sig från de inbyggda stereohögtalare. Den interna högtalaren piper högljutt när ett hårdvaruproblem förekommer, till exempel när den bärbara datorn drivs av en adapter som inte är gjord av Dell. Tyvärr innehåller Dell BIOS-konfiguration ingen möjlighet att inaktivera den interna PC-högtalare på den bärbara datorn. Däremot kan en serie enkla Windows kommandon inaktivera PC-högtalaren permanent tills påslagen via ett annat kommando. Den här artikeln förklarar processen för att inaktivera den interna PC högtalaren på en Dell bärbar dator som kör Windows 2000 eller senare.

Instruktioner

1 Logga in på Windows med ett konto som har administratörsbehörighet. Hit Windows-logotypen och "R" på tangentbordet för att få fram "Run" och skriv "cmd" i fönstret. Hit "Enter". Detta tar upp kommandotolken i Windows.

2 Hit "Ctrl" och "G" nycklar. Tecknen "^ G" visas i kommandotolken. Hit "Enter". Datorn kommer att pipa. Detta bekräftar att PC-högtalaren är för närvarande påslagen.

3 Skriv "net stop pip" och klicka på "Enter". Detta kommando inaktiverar den inbyggda högtalaren för endast den aktuella Windows-session. Om du inte vill stänga av högtalaren permanent, sluta här.

4 Typ "sc config bekräftelses start = inaktiverad" och klicka på "Enter". Observera att det måste finnas ett utrymme mellan likhetstecknet och ordet "handikappade" för kommandot som skall behandlas framgångsrikt. Detta kommando gör att interna PC-högtalare som ska inaktiveras när Windows laddas.

5 Hit "Ctrl" och "G" knapparna igen, följt av "Enter". Om högtalaren har inaktiverats framgångsrikt, kommer datorn inte piper.

6 Återgå till kommandotolken och skriv "sc config bekräftelses start = auto" i framtiden om du vill stänga den interna PC högtalaren igen.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com