Lägga till en underdomän

May 20

Lägga till en underdomän


En underdomän är en del av en webbadress som är kopplad till den primära domännamn. Det kan tyckas som "http://subdomain.domainname.com" eller "http://domainname.com/subdomain." Du kan anpassa underdomän namn för att återspegla dess syfte när du skapar den. Domäner följer samma namnkonvention som domännamn, så att du kan använda alfanumeriska värden, tid och streck. Men andra tecken, såsom asterisker, kommatecken och kolon inte tillåtet. När du registrerar en domän, ger registratorn du en kontrollpanel för att hantera ditt konto.

Instruktioner

1 Logga in på kontrollpanelen för din domän, t.ex. "http://your-domain-name.com/cpanel."

2 Gå till avsnittet "Domäner" och klicka på "underdomäner."

3 Gå till "Skapa en underdomän" -avsnittet. Skriv in underdomän som du vill använda i "Subdomän" textfältet. Välj det domännamn du vill associera med din underdomän från "Subdomän" listrutan.

4 Klicka på "Skapa". Underdomänen läggs automatiskt till domänen.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com