Ett anslutningslöst Transport Protocol

June 7

Ett anslutningslöst Transport Protocol


En transportprotokoll är en uppsättning av internationella standarder möjliggör kommunikation över nätverk. Detta protokoll passar in med andra standarder, som alla bidrar till överföring av data över nätverk. De är organiserade i en protokollstack. Transportprotokoll bosatta transportskiktet.

Fungera

Om säker ankomsten av data som skall övervakas, är detta arbete som utförs i transportskiktet. För att säkerställa att alla data för en session har anlänt i rätt ordning, parametrar som definierar sessionen måste upprättas. Dessa uppgifter är alla utförs av en standard som kallas Transmission Control Protocol (TCP). Skapandet och upprätthållandet av sessionen gör TCP en förbindelse-orienterad protokoll. User Datagram Protocol (UDP) inte hantera dataintegritet och så behöver inte upprätta en session. Av denna anledning är UDP kallas "anslutningslöst."

fördelar

Multimedia-applikationer som videokonferenser och Voice over IP (VoIP) använder UDP istället för TCP eftersom ansökningarna själva utföra dataintegritetskontroller och paketering. Dessa program har sina egna normer för sessionshantering (Session Initiation Protocol). UDP bedöms vara en mycket snabbare transportmetod än TCP.

nackdelar

Bristen på sessionshantering innebär UDP betraktas som otillförlitliga. andra än multimedia sändningar applikationer fortsätter att gynna det förbindelseorienterade TCP.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com