Lägga till Numbers till en PHP Array

April 15

Lägga till Numbers till en PHP Array


I PHP, är en matris en samling av element som kan vara tal, strängar eller mer komplexa värden som arrayer och objekt. PHP ger många funktioner som gör att du kan manipulera matriser, inklusive lägga till element till en array. Du kan använda "array" funktion för att skapa en matris och sedan använda "array_push" funktion för att lägga till nummer till gruppen.

Instruktioner

1 Använd "array" funktion i PHP för att skapa och fylla arrayen som du vill lägga till nummer. Till exempel:

<? Php

$ Array = array (1, 3, 5, 7, 9);

2 Använd "array_push" funktion för att lägga till ett nummer i arrayen. Fånga returvärdet för funktionen. Till exempel:

$ Count = array_push ($ array, 11);

3 Ge flera nummer till "array_push" funktion för att lägga till mer än ett nummer till gruppen vid en tidpunkt. Till exempel:

$ Count = array_push ($ array, 11, 13, 15, 17, 19);

Tips

  • Utvärdera returvärdet för att bestämma index för det sista elementet läggs till i arrayen. Till exempel:
  • echo ( "Det sista numret är i position" $ count "i uppsättningen"..);

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com