Anslutningslöst Transport Layer Protocol

June 8

Anslutningslöst Transport Layer Protocol


Den "Transport Layer" är en nivå av funktionalitet i kommunikationsprotokollstackar. Den första av dessa staplar som skall fastställas var TCP / IP ( "Transmission Control Protocol / Internet Protocol"). Den mest kända "anslutningslöst" Transport Layer protokoll är User Datagram Protocol (UDP).

Fungera

UDP bildades 1980 för att ge en lättare alternativ till den populära Transmission Control Protocol (TCP). UDP syfte är att bryta applikationsdata i segment. Dessa segment sätts i paket med ett huvud som innehåller information om data. Detta paket vidarebefordras till Internet Layer för adressering.

Jämförelse med TCP

UDP saknar mycket av funktionaliteten hos sin äldre konkurrent. TCP upprättar en session mellan två kommunikationsdator. Det är också order datapaket med sekvensnummer så att den mottagande TCP programmet kan sätta ihop mottagna data i rätt ordning, kasta dubbla paket och begära att de saknade paketen skickas om. UDP har ingen av dessa funktioner. Frånvaron av sessionshantering är det som gör det "anslutningslöst."

Fördelar med UDP

Även om UDP kan ses som otillförlitliga, dess brist på funktionalitet visat sig vara en fördel att multimedia-applikationer. Program för videokonferenser eller IP-telefoni har sina egna processer för att bryta upp och återmontering dataströmmar i segment. De behövde inte tjänster av TCP som producerade onödiga förseningar. På grund av detta är UDP används som transportprotokoll för multimedia-sändningar.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com