Hur skall man genomföra en regressionsanalys med hjälp SPSS

February 21

Hur skall man genomföra en regressionsanalys med hjälp SPSS


En regressionsanalys används för att bestämma i vilken utsträckning det är möjligt att förutsäga en variabel baserad på vad som är känt om en annan variabel. Till exempel kan den användas för att tala om för dig hur exakt du kan uppskatta en grupp människors räknat på vad du vet om deras höjd. I SPSS är regression och flera regressionsanalyser genomförs på samma sätt; så om du lägger till fler prediktorvariabler i framtiden, kan du utföra samma procedur för att inkludera dem också.

Instruktioner

1 Ladda upp SPSS, klicka på "Öppna" ikonen och navigera till platsen för dina data på hårddisken. Dubbelklicka på den för att öppna data i "Data" vy.

2 Klicka på "Analysera" i menyraden högst upp på skärmen, sedan "Regression" och sedan "Linear". I rutan som visas hitta din "beroende" variabel från listan till vänster. Denna variabel, även känd som "Criterion" variabel, är den du vill förutsäga att använda en annan variabel. Klicka variabeln gång, klicka på pilen bredvid "beroende."

3 Leta reda på "oberoende" variabel från listan. Detta är den variabel som du vill att förutsäga beroende variabel. Klicka på den en gång och sedan på pilen bredvid rutan "oberoende". Om du vill göra en "multipel regression," du kan ange mer än en variabel i denna ruta. Till exempel kan du känna att andra variabler är också relaterade till den beroende variabeln. Om du gör anger mer än en kommer produktionen att ge information om dessa variabler både separat och som en helhet.

4 Klicka på "Statistik" längst ned i fönstret. Markera kryssrutorna som är relevanta för den extra utgång du vill SPSS att ge dig. Klicka på "Descriptives" om du vill medelvärden och standardavvikelser, klicka på "R kvadrat förändring" om du gör en multipel regression och vill se hur mycket modellen förbättras genom varje ytterligare rörlig och klicka "Konfidensintervall" om du behöver den här informationen för en uppskrivning. Klicka på "Fortsätt" när du är klar.

5 Klicka på "OK" längst upp till höger på skärmen. SPSS kör nu analysen och redovisa resultatet i utgångsfönstret.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com