Det bästa sättet att säkerhetskopiera min dator

April 21

Det bästa sättet att säkerhetskopiera min dator


Det bästa sättet att säkerhetskopiera en dator är genom att skapa en fullständig bild och sedan automatiskt säkerhetskopiera filer som ändras varje dag. Microsoft Windows 7 erbjuder en kraftfull verktyg för säkerhetskopiering som låter en användare att skapa en fullständig bild som innehåller operativsystemet, installerat mjukvara, uppdateringar, drivrutiner och data. Denna bild kan skapas på tomma DVD-skivor eller på en extern hårddisk och låter en dator att vara helt återställd med minimal ansträngning. Par detta med en automatisk säkerhetskopiering rutin som håller datafiler säkerhetskopieras på en daglig basis.

Instruktioner

1 Stäng alla öppna program och starta om datorn. Logga in som administratör eller motsvarande.

2 Klicka på "Start" och "Alla program" och sedan "underhåll".

3 Klicka på "säkerhetskopiering och återställning" från "Underhåll" grupp under "Start-menyn."

4 Klicka på "Skapa en systemreparationsskiva" och märka en tom DVD med operativsystemets version och om det är 64-bitars eller 32-bitars om det är känt. Sätt i skivan i den optiska enheten och klicka på "Skapa skiva."

5 Klicka på "Skapa en systemavbildning" från åtgärdsfönstret på vänster sida av skärmen i verktyg för säkerhetskopiering menyn.

6 Klicka på det önskade målet enheten och klicka på "Nästa" för att fortsätta.

7 Sätt in en tom DVD-skiva märkt "System Restore" med siffran "1" och datum och information om vilken maskin är backas upp om du använder den optiska enheten för systemavbildning. Annars se till att målenheten är ansluten och påslagen.

8 Klicka på "Start Backup" för att skapa systemavbildning. Infoga ytterligare tomma skivor som behövs och se till att märka varje skiva med sekvensnumret.

9 Klicka på "Set Up Backup" från verktyg för säkerhetskopiering menyn.

10 Klicka på den önskade målenhet, företrädesvis en extern hårddisk ansluten till USB eller annan port, och klicka på "Nästa" för att fortsätta.

11 Klicka på "Låt Windows Välj" och klicka på "Nästa" för att fortsätta.

12 Klicka på "Ändra schema" underifrån sammanfattningen fönstret och välj den önskade frekvensen, dag och tid för automatisk säkerhetskopiering rutin. Se till att det finns en extern hårddisk tillgänglig vid tidpunkten valt varje dag.

13 Klicka på "Spara inställningar och Kör Backup" från botten av fönstret.

Tips

  • Skapa en fullständig bild varje gång ny mjukvara eller hårdvara har installerats. Håll mer än en daglig backup enhet eller uppsättning skivor så att om datorn inte under en backup rutin finns det fortfarande en annan säkerhetskopia tillgänglig från föregående dag som kan användas.
  • En systemavbildning är endast kunna återställa en fullständig bild och inte kan återställa enskilda filer eller mappar. Håll en separat säkerhetskopia av all användardata som har ändrats sedan systemavbildningen.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com