Hög CPU-användning med Flash

February 16

Hög CPU-användning med Flash


Eftersom Macromedia Flash använder en dators processor att hantera animationer, beräkningar och andra processer inom en Flash-fil, kan det ibland resultera i CPU-användning ökar till onormala nivåer. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på CPU-prestanda.

frame Rate

När Flash-filen bildfrekvensen går över 18 bilder per sekund, kan detta leda till hög CPU-användning. Arton bildrutor per sekund innebär att Flash-animation kommer att spela 18 stillbilder i snabb följd per sekund. Användning av lägre bildfrekvenser inte på något sätt försämra visuella prestanda och rekommenderas starkt.

Slumpmässiga Genererade Händelser

När Action är inställd på att generera slumpmässiga effekter som regn eller snö, kan CPU-användning också gå upp. Nära anknytning till detta har animerade sekvenser som körs på toppen av importerad grafik som JPEG-filer. Dessa kommer också att ha en negativ inverkan på CPU-användning.

lösningar

Begränsa mängden mattebaserade animationer och skära ned på användningen av sling funktioner med Actionscript. Använd Aktivitetshanteraren för att övervaka din Shock Wave-fil (SWF) samtidigt som ändringar tills processoranvändningen sjunker till acceptabla nivåer. Du kan använda "Performance" fliken på Aktivitetshanteraren för att kontrollera processoranvändningen nivå. Allt över 70 procent för Flash användning är oacceptabelt.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com