Hur kontrollerar om en konstant definieras i Ruby

June 12

Konstanter är globala värden som inte kan - eller inte - ändras när tilldelas ett värde. Med andra ord, bör värdet förblir desamma under hela programmet. Liksom variabler, konstanter följa samma namngivningsregler, men till skillnad från variabler, använd en stor bokstav eller bokstäver i stället. Att kontrollera om en konstant har definierats i Ruby, kan du använda två olika koder. En kod bekräftar via "true" eller "false" om en konstant har definierats, medan de andra bekräftar huruvida konstanten innehåller ett giltigt eller null-värde.

Instruktioner

1 Infoga "sätter Module.const_defined? (: ConstantName)" i programkoden eller IRB (Interactive Ruby) för att testa om konstanten är definierad. Ersätt "ConstantName" med namnet på den konstanta. Om Ruby returnerar "true" konstanten definieras. Om Ruby returnerar "false" konstanten inte är definierad.

2 Infoga "definieras? ConstantName" i programkoden eller IRB som ett alternativ till ovanstående kod. Om konstanten definieras, kommer Ruby tillbaka "konstant". Annars kommer det tillbaka "noll".

3 Använd "definieras? (Constant) .nil?" att skapa "if-else" uttalanden relaterade till initiering av den konstanta. Till exempel:

om definitionen? (Constant) .nil?
resultat om villkoret sant
annan
resultat om villkoret falskt
slutet


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com