Vad är Direkt adresseringsläge?

April 6

Vad är Direkt adresseringsläge?


Adresseringsmoder är konventioner som används i assembler programmering som anger hur vissa värden avläses inom en viss kategori av monteringsanvisningar. Det finns flera möjliga lägen, men de är baserade på de två vanligaste: omedelbar och direkt.

Omedelbar adresseringsläge

Omedelbar adresseringsläge innebär att värdet för en given instruktion i assemblerprogrammering är direkt anges. Detta innebär att värdet är konstant och skriven omedelbart och oföränderligt i instruktionen.

Gemensam form för omedelbar adressering

Följande är ett exempel på formatet som normalt återfinns med omedelbar adresseringsläge: Operatör Target, Värde

I exemplet formatet, är värdet av antalet Värde drivs på det värde som lagras i Target. Värdet är ett konstant värde, som inte ändrar oavsett vad som händer i uppsättningen av monteringsanvisningar.

Direktadresseringsläge

Direktadresseringsläge innebär att värdet för en given instruktion i assemblerprogrammering pekas på av ett givet värde. Detta innebär att värdet är variabelt, baserat på vad som är lagrad i minnet vid en viss adress.

Gemensam form av direktadresse

Följande är ett exempel på formatet som normalt återfinns med direktadresseringsläge: Operator Target, (adress)

I exemplet format, är värdet på minnesplats Adress ett variabelvärde i minnet, vilket kan skrivas till och läsas från under loppet av ett program. Platsen i minnet direkt anges med ett nummer, som aldrig kommer att förändras under loppet av instruktionsexekvering.

fler lägen

Det finns många fler adresseringsmoder tillgängliga, beroende på assembler används. Dessa lägen innefattar Skalad, Uppskjuten, Memory Uppskjuten, automatisk ökning och en mängd andra typer.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com