Hur vill kolla om en fil finns och sedan ta bort det i Python

June 9

Python är ett omfattande, högnivåspråk. När du skriver ett Python-skript, måste du ofta arbeta med filer på hårddisken. Innan du tar bort en fil, måste du se till att filen faktiskt existerar. Annars blir ditt program avslutas på grund av ett undantag (ett fel). En speciell Python-modul som kallas "os" får du tillgång till nödvändiga kommandon i programmet.

Instruktioner

1 Gör tillgänglighet för Python-skript med kommandot:

import os

2 Kontrollera om filen finns med hjälp av följande "om" uttalande:

if (os.path.exists ( "filnamn")):

3 Radera filen genom att lägga till "Länka" kommando till "om" uttalande:

os.unlink ( "filnamn")


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com