Hur ta isär en HP Laptop DV6000

June 29

Hur ta isär en HP Laptop DV6000


Ta isär din HP Pavilion dv6000 gör det enkelt för dig att uppgradera din bärbara dator eller göra hårdvara reparationer. Att kunna ta isär din HP Pavilion dv6000 laptop och göra några huvuduppgifter på egen hand kommer att hindra dig från att ta den bärbara datorn till en dator reparationsverkstad, ett steg som ofta kan försätta datorn ur drift i flera dagar och kostar en mycket pengar.

Instruktioner

1 Stäng din HP Pavilion dv6000 laptop bort och koppla bort alla enheter som är anslutna till HP laptop. Vänd den bärbara datorn upp och ned.

2 Skjut batteriets låshake, som ligger i det nedre högra hörnet av din bärbara dator, till höger för att frigöra batteriet från den bärbara datorn. Ta bort batteriet.

3 Ta bort de tre skruvarna längst ned på batterifacket med en stjärnskruvmejsel för att lossa tangentbordslocket. Ta sedan bort de två skruvarna i det övre vänstra halvan av batterifacket för att lossa tangentbordet.

4 Ta bort skruven en tum ovanför mitten av batterifacket för att frigöra CD / DVD-ROM-enhet som ligger längs den nedre högra kanten av den bärbara datorn.

5 Sätt i ett gem i det lilla hålet till vänster på eject-knappen, vilket gör att enheten att sticka ut lite. Ta bort CD / DVD-ROM-enhet.

6 Rotera din bärbara dator så den sida som öppnas är närmast dig.

7 Ta bort de två skruvarna på den högra sidan av hårddiskens lock, som ligger i det nedre högra hörnet av den bärbara datorn. Ta bort locket.

8 Ta dragfliken på den högra sidan av hårddisken och dra hårddisken till höger kanten av hårddiskfacket för att koppla bort den från den bärbara datorn, sedan lyfta och ta bort hårddisken.

9 Ta bort de två skruvarna i de övre hörnen av locket till minnesmodulen, som ligger till vänster om hårddiskplatsen. Ta sedan bort locket.

10 Tryck hållarna på kortsidorna av minnesmodulen från modulen, vilket gör att modulen för att höja uppåt. Dra modulen försiktigt ur facket.

11 Ta bort skruven i det övre vänstra hörnet i minnesmodulen, då skruven strax utanför det övre högra hörnet på minnesmodulen för att lossa tangentbordet.

12 Vrid den bärbara datorn åt rätt håll igen och placera den så att sidan som öppnas är närmast dig, öppna bildskärmen och tryck tillbaka så långt som möjligt.

13 Lyft och ta bort tangentbordet skydd bakom den sista raden av nycklar.

14 Lyft den bakre delen av tangentbordet och placera ned tangentbordet ansikte framför mus pekplattan.

15 Skjut de svarta plastbitar på vardera sidan av kontakten bas där bandkabel som sträcker sig från tangentbordet ansluter till den bärbara datorn för att frigöra bandkabel. Dra försiktigt bandkabeln ur den bärbara datorn, ta bort tangentbordet.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com