Varför Rundll32 försvinna?

March 13

Varför Rundll32 försvinna?


Om du lägger märke till funktionen av program eller ta en titt på datorns Task Manager från tid till annan, har du säkert sett rundll32.exe filen. För att förstå varför Rundell32 kan ibland försvinna, är det bäst att först titta på vad en DLL-fil är och hur det fungerar i samband med rundll32.exe.

Definierar DLL

Till att börja med är en DLL en Dynamic Link Library-fil. Dynamic Link Library filer används i många program. En av de stora fördelarna med att använda DLL-filer är att de använder mindre systemresurser och möjliggöra program som ska byggas på en modulär arkitektur. Detta gör att moduler / delar av program för att köra och / eller uppdateras oberoende.

Hur rundll32.exe Works

Eftersom DLL-filer inte kan lansera sig, de behöver ett program för att göra det. I Microsoft Windows, program som körs en .dll är rundll32.exe. I själva verket, om man tittar på Aktivitetshanteraren i Windows och klicka på fliken "Processer", kan du se mer än en rundll32.exe fil som körs samtidigt.

Problem med Rundll32.exe

I vissa fall, virus och malware arbetar under ett rundell32.exe filnamn så att de inte ser misstänkt. Om ett sådant program ger tillgång till en extern användare, kan du märka det kör --- eller försvinna --- utan ett igenkännbart mönster. Om du märker något onormalt med datorn, inklusive minskning av prestanda, kraschar eller popup-fönster, köra ett antivirusprogram; Det finns många antivirus program tillgängliga utan kostnad på nätet. Om problemet kvarstår, kan du kontakta en fackman. Om försvinna rundell32.exe filen inte verkar påverka datorns prestanda, dock kan det bara vara att köra eftersom det är tänkt att köra.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com