Vad är den mogna databas?

August 6

Vad är den mogna databas?


RIPE är den regionala Internet Registry, eller RIR för Europa, Mellanöstern och Centralasien. Internetadressen utrymme tilldelas av en central global myndighet kallas Internet Assigned Numbers Authority (IANA). IANA delar adresser till RIRs som sedan distribuerar block av adresser till länder. RIPE upprätthåller en databas över alla IP-adresser som har tilldelats, inklusive uppgifter om ägaren av adressen.

IP-adresser

IP-adressering är den metod som används för att identifiera datorer som är anslutna till Internet. Varje dator måste ha en unik IP-adress, eller det kan inte skicka eller ta emot meddelanden via Internet. Adressen struktur fastställs i Internetprotokollet, vilket är vad IP står för. Antalet adresser som finns tillgängliga under det nuvarande systemet är slut, och så en ny adressformat har tagits i drift. Det gamla systemet hette IPv4. Det nya systemet är IPv6.

IANA

Det unika IP-adresser måste ske genom en central myndighet. Fördelningen och registrering av IP-adresser kontrolleras av IANA. Individer inte får sina IP-adresser direkt från IANA. Istället är de distribueras i block till regionala Internet myndigheter. Det finns fem RIRs i världen, och RIPE är en av dessa. De RIRs distribuerar sedan mindre block av adresser till nationella Internet register, eller lokala Internet register, som sedan distribuerar adresser till nätverk och privatpersoner.

MOGEN

RIPE är en förkortning av det franska namnet, Réseaux IP Européens, vilket innebär europeiska IP-nätverk. RIPE är en sammanslutning av organisationer och personer som är intresserade att föra Internet, och vem som helst kan ansluta sig. Det är inte administrera IP-adress själva distributionen. Alla administrationsuppgifter i samband med RIPE intressen hanteras av RIPE NCC, som står för RIPE Network Coordination Center. RIPE NCC är en icke-vinstdrivande institution med säte i Amsterdam. Det är RIPE NCC: s ansvar att upprätthålla RIPE databasen.

Databas

RIPE betjäningsområdet täcker Europa, Mellanöstern och Centralasien. Alla IP-adresser tilldelas inom dessa områden anges i RIPE databasen. Varje post i databasen visar ägaren av varje IP-adress, med kontaktuppgifter och där adressen tilldelades. Det åligger varje IP-adress ägare för att uppdatera dessa uppgifter i databasen. Vem som helst kan söka i databasen genom att använda ett program som kallas whois. Whois Programmet kan laddas ner från många platser, inklusive RIPE NCC platsen.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com