Hur man rotera texten i en databas i Oracle Reports 6I

August 28

Oracle Reports 6i skapar rapporter för presentation av data som lagras i en databas. Du får flera alternativ för att presentera data i en rapport, inklusive möjligheten att rotera text. Rotera text kan tjäna en estetisk funktion på din rapport, eller det kan rikta in data på ett sätt som sparar utrymme på rapporten. Du kan rotera ett parti av text eller alla av text på en gång.

Instruktioner

1 Markera texten som du vill framhäva. Du kan markera flera textområden genom att hålla ned "Shift" när du klickar på varje, eller, alternativt, markera alla textobjekt genom att klicka på "Edit" längst upp på skärmen och klicka sedan på "Markera allt."

2 Klicka på "Rotera" -knappen, som visar en diamantform med en böjd pil som kommer ut av det. Denna knapp ligger bland de andra knapparna verktygs. Ett antal handtag visas på utsidan av den markerade texten.

3 Muspekaren över ett av handtagen. Klicka och håll ner musknappen. Flytta musen för att rotera texten till önskad plats.

4 Släpp musknappen när texten vrids till dina önskemål.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com