Hur konvertera Java Class till kod

October 29

Kod skriven i programmeringsspråket Java måste genomgå två omvandlingar innan du kör. Först översätter en kompilator Java-koden i plattformsoberoende bytekod. För det andra, Java Virtual Machine (JVM) i minnet översätter bytecodes till infödda instruktioner för specifik dator exekverar Java-kod. Du kan använda inbyggda Java verktyg för att konvertera dina Java-klasser till körbar kod på datorn.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och skriv "kör" i sökrutan, klicka på länken "Run". Skriv "cmd" i textfältet och tryck på "Enter". Ett nytt fönster Command öppnas.

2 Kompilera Java-klasser i bytekoder genom att skriva följande rad i fönstret Command:

javac myProgram.java

Ersätt "myProgram.java" med namnet på den fil som innehåller din Java-kod. Tryck enter."

3 Konvertera dina bytekoder till exekverbar kod genom att skriva följande rad:

java myProgram myArguments

Ersätt "myArguments" med vad kommandoradsargument din Java-kod kan behöva; de är beroende av din applikation. JVM (genomförs av verktyget "java") kommer att översätta bytecodes i inbyggd kod i farten, eftersom varje bytekod instruktion blir planerad för exekvering.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com