Så här visar Response rubriker

June 23

En form av informationsöverföring via Internet, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) bestämmer format, metod och regler som webbläsare emot information från servrar som är värdar enskilda webbplatser och webbsidor. När webbläsare ber om ett dokument eller en webbsida som ska hämtas, skickar servern tillbaka ett svar. Detta HTTP-svaret är också känd som en "svarshuvudet" och innehåller information om webbsidan begärs, till exempel "cookie" information datum dokumentet eller webbsidan ändrades senast och storleken (i byte) på webbsidan.

Instruktioner

1 Öppna webbläsaren. Gå till den officiella hemsidan för webbläsaren som du vill visa svarshuvuden. Klicka på "add-ons" eller "extensions" länk för att se en lista över både officiella och användarskapade verktyg som låter dig utöka webbläsarens funktionalitet.

2 Välj "webbutvecklare" eller "utveckling" i webbläsarens tillägg eller tillägg. Läs beskrivningar av de olika tillägg som finns och klicka på en som ger dig möjlighet att visa HTTP-svarshuvuden. Exempel på tillägg och tillägg för olika webbläsare är "Microsoft Fiddler" för Internet Explorer "HttpFox" för Mozilla Firefox, och "HTTP Response Browser" och "Web Developer" för både Google Chrome och Firefox.

3 Klicka på knappen "install" bredvid tillägget eller tillägg du valt. Vänta tills installationen är klar. Starta webbläsaren, om det är nödvändigt, för att ändringarna ska träda i kraft.

4 Visa verktygsfältet add-on eller tillägget installerat i webbläsaren. Hitta och klicka på "information" i verktygsfältet som gör att du kan visa information om de webbsidor du besöker. Klicka på "visa svarshuvuden" i detta avsnitt för att visa rubrikerna HTTP-svars.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com