Hur frysa öppnade Temporary Internet Files i Infopath 2007

February 10

När du öppnar en fil i Microsoft Infopath 2007, är filen markerad som "Skrivskyddad" av operativsystemet, så att inga andra program eller användare kan ta bort eller redigera innehållet. Du kan använda Infopath 2007 för att öppna en fil i "Temporary Internet Files". Öppna filen i programmet fryser det från att ändras, så att du vet de ändringar som gjorts sparas utan en annan användares uppgifter korrumpera ändringarna.

Instruktioner

1 Öppna mjukvaran Infopath 2007 på skrivbordet från programmenyn i Windows. Öppna nuvarande Infopath projekt.

2 Klicka på "Arkiv" menyn och välj "Öppna". Öppna den temporära mappen Internetfiler i "Open" dialogfönster. Denna mapp ligger på "C: \ Users \ Ägare \ AppData \ Local \ Microsoft \ Windows \ Temporary Internet Files."

3 Dubbelklicka på filen du vill öppna. Filen öppnas i Infopath, och operativsystemet sätter ett system lås på filen som begränsar eventuella ändringar i filen.

4 Spara filen efter eventuella förändringar av innehållet. De sparade ändringarna lagras i den tillfälliga mappen, så eventuella ändringar tillämpas på öppna webbläsaren cache-filer.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com