Hur att dölja en kolumn eller rad i Excel

August 14

Om du har en Microsoft Excel-arbetsbok som innehåller en kolumn eller rad som du vill dölja, kan du göra det enkelt. Med några få klick kan du dölja denna kolumn och rad ur sikte. Du kommer inte att ta bort kolumn eller rad, eftersom du kan åter visa det senare när du vill att den ska visas.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Excel och öppna en befintlig arbetsbok som innehåller en kolumn eller rad som du vill dölja. Om du föredrar, starta en ny arbetsbok och mata in data i en kolumn eller rad som du vill dölja.

2 Klicka på någon cell som ligger i kolumnen eller raden som du vill dölja. Cellen har en tjock svart linje runt den när du har valt det, vilket innebär att du kan gå vidare till nästa steg.

3 Välj menyn "Format" och klicka på "Column" om du vill dölja en kolumn. Om du vill dölja en rad, klicka på "Row."

4 Klicka på "Hide" i antingen "Kolumn" eller "Rad" menyn för att dölja kolumn eller rad som innehåller den cell du har valt. Kolumnen eller raden kommer nu att dolda. Du kommer att märka att den dolda kolumnbokstaven eller radnumret kommer att saknas från arbetsboken.

Tips

  • Du kan åter visa en dold kolumn eller rad genom att välja celler på vardera sidan om den dolda kolumn eller rad, välja menyn "Format", välja antingen "Kolumn" eller "Row" och välja "Ta fram."

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com