Vad är Raw Disk Format?

July 11

Vad är Raw Disk Format?


Rå skivformat hänvisar till de mest grundläggande sättet att se på en dator lagringsmedium - som en samling av ettor och nollor. Formatet är användbar för återställning av data, driv avbildning och dess universell kompatibilitet.

Fungera

Vanligtvis läser en dators operativsystem en skiva med hjälp av filsystemet, som spårar platsen för varje fil. Läsa en rå skiva kräver att komma åt den på den binära nivån - en bit i taget. Eftersom det kringgår filsystemet, är rå diskformat användbart när filsystemet är skadad, en fil har tagits bort eller en användare önskar att skapa en identisk kopia (som kallas en bild eller klon) av en skiva. Det finns också vissa prestanda- och kompatibilitets fördelar jämfört med ett filsystem så databaser och inkompatibla operativsystem kan dra nytta av att arbeta med rådata.

Identifiering

Ett operativsystem "ser" en skiva som rå om den inte har en fungerande filsystem. Detta kan innebära disken aldrig formate är filsystemet korrupt eller ett filsystem skapades inte på grund av en misslyckad eller avbruten drift skivformat.

potentiella Svårigheter

Medan rå skivformat är användbar för dataåterställning och högpresterande lagring, kan det vara svårt att hantera. Ett filsystem är en intuitiv struktur med fil- och mappnamn som är vettiga, men en rå skiva använder enhetsnamn lägre nivå som kan förekomma meningslösa och vara svåra att komma ihåg.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com