teredo Protocol

September 23

teredo Protocol


Teredo Protokollet är en metod som utvecklats av Microsoft för att möjliggöra noder från kunden att kringgå säkerhetsåtgärder och ansluta med noder på Internet. Microsoft anser att protokollet en tillfällig åtgärd. Oron höjs om användarsäkerhet.

noder Förklarat

En nod är en enhet i ett nätverk. När det gäller Internet, är alla enheter med en IP-adress en nod.

säkerhetsfrågor

Ett utmärkt oro Teredo protokollet är att det krävs att NAT, eller Network Address Translation, förmåga att fungera som en säkerhetsanordning. En NAT var inte utformad som en säkerhetsanordning. Det behövs rätt typ av NAT för att undvika angrepp, eftersom vissa NAT: s ger en mycket låg nivå av säkerhet.

NAT Förklarat

Network Address Translation är en metod för att ansluta kundens lokala nätverk med Internet. Metoden gör det möjligt att routern att fungera som en proxy när både modemet och datorn är ansluten till Internet på samma gång.

Problem med en proxy

Problem uppstår vid användning av ett modem som en proxy när en dator i det lokala nätverket används som server. Modemet kanske inte kan identifiera servern och kommer att släppa förfrågningar på IP-port. Detta kräver port forwarding som skall tillsättas så att begäran går till rätt dator.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com