Hur man använder en funktion i VBA

March 8

VBA är ett programmeringsspråk och integrerad utvecklingsmiljö som utvecklats av Microsoft. Den fungerar som den underliggande makrospråk för många Microsoft-produkter, inklusive Office. På grund av sin enkla syntax, är lätt och snabbt att lära VBA. Även om mindre komplicerad än traditionella programmeringsspråk, innehåller den fortfarande några av de samma konstrukt, såsom klasser, villkorssatser, variabler och funktioner. Funktioner i VBA är inkapslade delar av koden i det språk som används för att exekvera instruktioner i VBA program. Skapa och använda funktioner är enkel och tar bara några steg att följa.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Excel.

2 Klicka på "Verktyg", "Macro", "Visual Basic." Detta öppnar VBA editorn.

3 Klicka på "Infoga", "modul". Du bör nu ha en tom kodmodul.

4 Skriv "Funktion" och namnet på programmet. Exempel: Funktion Helloworld ()

5 Skriv "Msgbox (" Hello World ") under funktion och namngivning av programmet Din kod bör se ut så här.:

Funktion Helloworld ()

MsgBox ( "Hello World")

End Function

6 Tryck på "F5" på tangentbordet för att köra program. Du bör se en meddelanderuta i mitten av skärmen med orden "Hello World".


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com