Fördelar med MATLAB

October 3

MATLAB, eller Matrix Laboratory, är både en datormiljö och ett programmeringsspråk som används av forskning, akademiska och privata ingenjörer, forskare, kriminaltekniska utredare och ekonomer. MATLAB har ett brett spektrum av tillämpningar, så att användarna kan manipulera och analysera data genom bilder, diagram, tabeller och algoritmer. Det ger en högre nivå av matematisk precision för komplexa beräkningar.

Handla om

MATLAB består av en utvecklingsmiljö, ett programmeringsspråk och en uppsättning av tilläggsmoduler och bibliotek som sträcker sig MATLAB funktionalitet för specifika branscher eller problem. Utvecklingsmiljön har både en kommandorad och grafiskt användargränssnitt, liksom webbläsare för visning filer och en debugger för att testa kod skriven i MATLAB, språket. MATLAB är ett programmeringsspråk objektorienterat som kan användas för att skriva kod körs i MATLAB miljö, eller i en mängd olika program som publicerats av andra företag som arbetar med MATLAB. Biblioteken och tillägg varierar, men de kan innehålla allt från vanligen använda ekvationer till komplexa funktioner som sammanställer data enligt förinställda parametrar.

MATLAB kod

Alla program eller program skrivet i MATLAB kan köras i MATLAB eller kompatibla miljöer. Det kan också samverka med funktioner och subrutiner skrivna i någon av C-programmeringsspråk eller i Fortran, både som vanligen används inom vetenskap och teknik. MATLAB-kod kan också skriva filer som använder MATLAB miljö som en beräkningsmotor. Dessutom, det kan också skriva kod för att standardisera processer, som annars skulle behöva återges anekdotiskt. Snarare än att beskriva vad man gjorde och har en annan återge denna process baserad på instruktioner, kan en kod i MATLAB exakt utföra dessa instruktioner.

Numerisk och data noggrannhet

MATLAB innehåller ett starkt stöd för matematisk precision, utöver andra program som manipulerar och analysera data. Eftersom det är utformat för att genomföra komplexa algoritmer och ekvationer, gör MATLAB under längre decimaler och bråk, snarare än avrundning som andra program gör. Dessutom kan MATLAB lagra bildfiler med större precision. I stället för att bryta ned informationen i pixlar representerade med tre 8-bitars färgvärden som heltal mellan 0 och 255, kan MATLAB programmeras för att lagra bildinformation i dubbel precision, flyttal aritmetik, vilket gör bilddata med större noggrannhet.

Dataanalys

MATLAB: s utvecklingsmiljö är utformad för att enkelt manipulera, hantera, bearbeta och analysera data som presenteras i diagram, bilder, bord eller andra uppsättningar. Verktyg inom miljö finns att skala, extrakt, genomsnittlig och isolera data. De interpolera och förutsäga resultat baserat på parametrar; de också bestämma mönster och korrelationer i en uppsättning data. Ansökningar till speciellt "crunch" data kan skrivas i MATLAB, som sedan körs i miljön.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com