Hur man använder AWK att ta bort de sista Strängar i linjer

August 6

AWK är en kraftfull, men svårt att lära sig, Linux verktyg som låter en utvecklare att manipulera text enligt ett förinställt mönster. Den används ofta för att utföra söka och ersätta verksamhet, ordna fält i en rapport eller helt formatera data. Denna enkla AWK skript kommer att visa dig hur man formaterar en textfil genom att ta bort den sista "ordet", "sträng" eller "fält" i varje rad.

Instruktioner

1 Öppna en terminal. I Ubuntu Linux, gör detta genom att klicka på "Program", "Tillbehör" och "Terminal". Men processen kan variera något beroende på din smak av Linux.

2 Skriv följande:

awk '{$ NF = ""; skriva ut}'

Denna enkla skript sätter det sista fältet till tomt och skriver hela linjen efter att ändring har gjorts. Den "NF" står för "antal områden", och, naturligtvis, kommer antalet det sista fältet alltid vara lika med det totala antalet fält.

3 Skriv en mening i terminalen. AWK kommer omedelbart svara med samma mening, saknar sin sista ordet.

Tips

  • Genom att skriva följande kommando, kan du omdirigera en hel fil av text i denna awk skript:
  • cat filnamn.txt | awk '{$ NF = ""; skriva ut}'
  • Den "|" är röret karaktär. Du kan skriva det på ett amerikanskt tangentbord genom att trycka Skift \.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com