Hur man kan förbättra ERP Prestanda

March 19

Hur man kan förbättra ERP Prestanda


Enterprise Resource Planning eller ERP, är ett integrerat paraplysystem bestående av hårdvaru- och programvarukomponenter. Det underlättar affärsprocesser i en organisation såsom tillverkning, lager, bokföring och personalresurser. ERP syftar till att effektivisera dessa dagliga processer med hjälp av en databas. ERP förväntas stärka relationer med kunder, affärspartners och öka vinsten. Även under ERP installation, provning och justeringar måste göras redan för systemet att leverera önskat resultat. Men även när ERP är på plats, vissa åtgärder kan fortfarande göras så att organisationen kan dra nytta av systemets maximala potential.

Instruktioner

Instruktioner

1 Genomför ERP resultatbedömning varje par månader. Detta är en språngbräda för att göra förbättringar på affärssystemet. En del av bedömningen är att analysera bidragen från ERP till organisationen. Denna studie kräver tid och fokus. Börja med att fastställa kriterierna för att mäta prestanda. Dessa kriterier varierar beroende på de mål och förväntningar genom organisationen med avseende på affärssystemet.

2 Anpassa och anpassa systemet vid behov efter en grundlig utvärdering av affärssystem i bolaget. Göra ändringar på det nuvarande systemet ansökan ska ges till personer som har en gedigen bakgrund av det befintliga affärssystemet. Det finns flera ERP-paket som erbjuder anpassade funktioner, men de varierar beroende på de produkter och leverantörer. Korrekt anpassa vissa funktioner för att passa specifika syften i organisationen gör hela systemet mer effektivt.

3 Se till att det anläggningar som används i företaget uppfyller internationella normer. Låg standard faciliteter som inte uppfyller de normer som krävs av ERP och tillämpning kommer att orsaka flera problem. Top-kvalitet utrustning leder till lättare modifiering och uppdateringar i ett frekvent sätt.

4 Adress anställdas problem i att använda affärssystemet. Se till att de inte har problem med användargränssnittet, svarstid eller andra funktioner. Tillhandahålla tillräcklig utbildning för nya användare. Otillräcklig utbildning leder till inte optimera ERP kapacitet. Göra användarna förstår sina roller, ansvar och ansvarsskyldighet i att använda denna teknik. Anställda måste ha rätt inställning och attityd när det handlar om ERP.

5 Uppgradera säkerhetssystem vid behov. Detta för att skydda integriteten av data integrerade i systemet. Detta är också att se till obehörig åtkomst och manipulering av processen kommer inte att äga rum. Noga utforma nödvändiga förebyggande åtgärder om säkerhet och integritet misslyckanden stött på under ERP drift.

Tips

  • Uppsättningen kriterier som används för ERP utvärdering bör vara konsekvent alla i hela sin verksamhet. Detta skapar objektiva och grundliga utvärderingar som ger giltiga resultat. Faktorer som påverkar frekvensen av ERP bedömningar affärsvolym, funktioner i programvaran.
  • Gör inte förhastade beslut när det gäller att anpassa befintliga ERP-system och lösningar. Anpassa vissa funktioner i ERP för att passa verksamheten kan vara nödvändiga för att förbättra ERP. Men ta noggranna överväganden om tid och finansieringskrav. Det bör finnas en balans mellan dessa faktorer och fördelarna med anpassningar.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com