Hur Transfer sparade makron från en dator till en annan i Word 2003

May 8

Microsoft Office Word 2003 är det ordbehandlingsprogram som ingår i 2003 svit Microsoft Office produktivitet programvara. Word 2003 kan du skapa makron, eller inspelningar, av monotona arbetsuppgifter, att användare kan initiera inifrån ett dokument. Makron är knutna till dokumentmallen i Word 2003. Du kan överföra sparade makron från en dator till en annan med hjälp av Word 2003 genom att exportera mallen och sedan importera mallen i Word 2003 på den andra datorn.

Instruktioner

1 Öppna dokumentet eller mallen innehåller makron i Microsoft Word 2003.

2 Klicka på "File" alternativet på den övre navigationsmenyn och klicka sedan på "Spara som".

3 Skriv in ett namn för mallfilen i "Filnamn" rutan. Detta kommer att vara den fil du ska exportera.

4 Klicka på "Spara som typ" listrutan och välj "Dokumentmall (.dot)." Klicka på "Spara".

5 Öppna dokumentet eller mallen som innehåller makron för att överföra.

6 Klicka på "Verktyg" på den övre navigeringsfältet och klicka sedan på "Macro".

7 Klicka på "Makron" alternativet.

8 Klicka på makron för att exportera och klicka sedan på "Redigera". Visual Basic Editor startar.

9 Klicka på "File" på den övre menyraden i Visual Basic Editor och klicka sedan på "Exportera fil." Export-filen öppnas.

10 Spara makron i samma mapp som den nya mallen du just har skapat. Klicka på "Spara" för att spara makron export.

11 Återgå till den mall du skapade och tryck på "Alt" och "F11" nycklar. Visual Basic Editor startar.

12 Klicka på "File" och klicka sedan på "Importera fil."

13 Navigera till och klicka på makron för att importera och klicka sedan på "Öppna". De makron importeras till den nya mallen.

14 Kopiera den nya mallfilen, med importerade makron till en flyttbar enhet.

15 Anslut den flyttbara enheten i den andra datorn.

16 Öppna Microsoft Word 2003 på den andra datorn. Kopiera den nya mallfilen, med makron, till en plats på den andra datorns hårddisk.

17 Klicka på "Verktyg" på Word 2003 övre navigeringsmenyn och klicka sedan på "Alternativ".

18 Klicka på fliken "Sökvägar". Navigera till platsen för den nya mallen med makron. Klicka på "OK" och sedan på "Close".

19 Klicka på "Verktyg" och klicka sedan på "mallar och tillägg." Mallar och tillägg öppnas.

20 Klicka på knappen "Lägg till". Ett File Navigation öppnas. Navigera till och klicka på den nya mallen med makron. Klicka på "OK." Mall laster i globala mallen fönstret.

21 Markera kryssrutan framför namnet på den nya mallen och klicka på "OK". Makron överförs, tillsammans med mallen från Word 2003 på en PC till Word 2003 på den andra datorn.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com