Hur man använder bokmärken i Word 2007 Makron

May 3

Word 2007 bokmärken låter dig skapa platshållare i ditt dokument för dig att återvända till snabbt, senare. Den här funktionen är särskilt användbar när du behöver förklara på ett ämne som du sammanfattas i början av ett dokument. Word makron kan du skriva program som utför någon av bokmärkesoperationer kan göra manuellt. Dessa operationer inkluderar att skapa bokmärken och navigera till dem. Att förstå hur man använder bokmärken i Word-makron kan du hantera bokmärken mycket snabbare än vad du kan med hjälp av "Infoga" -fliken s "bokmärke" kommandot.

Instruktioner

Ange ett bokmärke

1 Klicka på "Utvecklare" -menyn går i Word, klicka sedan på "Record" -knappen.

2 Skriv in namnet "SetBookmark" i textrutan längst upp i dialogrutan som visas.

3 Klicka på "OK" för att börja spela in makrot.

4 Klicka på "bokmärke" kommandot i Word "Infoga" -menyn.

5 Skriv in ett namn för bokmärket i dialogrutan som visas. Skriv till exempel "a."

6 Klicka på "Lägg till" för att lägga bokmärket och klicka sedan på "Stoppa inspelning" knappen under "Utvecklare" -fliken.

7 Upprepa steg 4 för att öppna dialogrutan bokmärkesrutan och välj sedan bokmärket du har lagt tidigare.

8 Klicka på "Delete" för att radera bokmärket. Du kommer nu spela upp makrot du spelade på nytt sätta bokmärket du bara bort.

9 Klicka på "makron" -knappen på "Utvecklare" -fliken, sedan dubbelklicka på "SetBookmark" post i listan över makron. Ordet kommer att köra makrot.

10 Använd Steg 4 för att öppna dialogrutan bokmärkesruta. Lägg märke till att det bokmärke du tog bort tidigare har återvänt.

Gå till ett bokmärke

11 Klicka på "bokmärke" under "Infoga" -fliken, sedan ange ett namn för ett bokmärke. Klicka på "Lägg till" för att lägga bokmärket.

12 Klicka på "Record" knappen under "Utvecklare" -fliken och skriv "GotoBookmark" i textrutan längst upp i dialogrutan som visas.

13 Klicka på "OK" och sedan upprepa steg 1 till öppna dialogrutan visas dokumentets bokmärken.

14 Klicka på bokmärket du ställer in i steg 1, och klicka sedan på "Gå till" för att gå till bokmärket.

15 Klicka på "Utvecklare" -fliken s "Stoppa inspelning" knappen för att avsluta makroinspelning.

16 Tryck på "Control" och "Home" eller "Control" och "End" samtidigt för att gå till en annan del av dokumentet, bort från bokmärket du anger.

17 Klicka på "Utvecklare" -fliken s "Makron" -knappen för att visa en lista över makron i dokumentet.

18 Dubbelklicka på "GotoBookmark" objekt för att köra makrot. Ordet kommer gå tillbaka till bokmärket du anger, som anger effekten av makrot.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com