Hur man skriver in adresser i PLC programmering Efter Laddergram

March 21

Programmerbara styrsystem (PLC) är små datorer som har ett inbyggt operativsystem som är installerat på dem. Programmering till en PLC använder ett språk som kallas stegar, med enskilda block av funktioner eller kommandon kallas laddergrams. När du har skickat en laddergram, kanske du vill hoppa till en subrutin i programmets minne. Du kan referera till denna minnesadress med hjälp av JSR (Hoppa till underprogram) kommando.

Instruktioner

1 Öppna PLC redigeringsprogram för enheten eller plattform.

2 Lokalisera den punkt i programmet akt omedelbart efter fastställandet av din laddergram.

3 Tryck på "Enter" för att skapa en ny rad.

4 Utför ett hopp till adressen för subrutinen i programmets kod. För att hoppa till adressen för subrutinen som heter U: 254, skriver du: "JSR U: 254;" och tryck på "Enter".

5 Spara dokumentet och kompilera den i editorn om det behövs.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com