Varför kan inte PC-användare öppna filer jag skicka från min Mac?

August 21

Varför kan inte PC-användare öppna filer jag skicka från min Mac?


Det finns ett antal hinder som kan förhindra Windows och Linux-användare att öppna filer som skapats på en Macintosh. Några av dem är ganska lätt att övervinna, och några är det inte.

tillämpningar

Med undantag av Java-program, kan program inte flyttas från ett operativsystem till ett annat och fortsätta att fungera.

Mappar som filer

Många vanliga "filer" som används av Mac OS X är faktiskt lagras på hårddisken som mappar. Filerna kan inte skicka e-post på rätt sätt. Som exempel kan nämnas OS X-program, RTFD dokument som skapats av Textedit, och iWork-dokument. Dessa kommer att vara svåra att överföra till ett annat operativsystem.

iWork Dokument

Dokument skapade i iWork sparas till filer i en egen Apple format. Om du vet en fil kommer att behövas av en kollega under Windows, kan iWork sviten exportera dokument till MS Office motsvarande. Emellertid har exklusivt för iWork i dokumentet kommer att gå förlorade.

Tips för plattformsoberoende Work

I Textredigerare alltid spara ditt arbete som RTF, och inte RTFD. Undvika de snyggare övergångar i Keynote. Testa ditt arbete med öppen källkod paketet Open Office.

DMG-filer

DMG skiva bildfiler kan inte öppnas i Windows utan verktyg från tredje part.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com