Hur du sätter på vidarekoppling med Time Warner Cable Internet-telefoner

August 15

Hur du sätter på vidarekoppling med Time Warner Cable Internet-telefoner


Time Warner Cable är en kabeltjänstleverantör i USA som erbjuder sina kunder kabel-tv, höghastighetsanslutning till Internet och digitala hemmet telefon. En av de samtalsfunktioner tillgängliga via Time Warners telefon är vidarekoppling. Vidarekoppling gör att du kan vidarekoppla samtal till en annan inhemsk telefonnummer. Du kan ställa in vidarekoppling direkt från din Time Warner telefon.

Instruktioner

1 Slå "* 72" med knappsatsen på din Time Warner telefon.

2 Vänta tre korta pip, följt av en andra kopplingston.

3 Ange det telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till. Om numret du vill vidarekoppla samtal till ett lokalt telefonnummer, ange sjusiffrigt telefonnummer. Om numret är en lång sträcka nummer anger ett + riktnummer + telefonnummer.

4 Vänta någon att plocka upp det vidarebefordrade samtalet. Telefonen kommer automatiskt att ringa det vidarebefordrade nummer som en del av installationsprocessen. Om det vidarebefordrade numret är upptaget eller om ingen svarar, är vidarekoppling inte aktiv. Så snart någon plockar upp det vidarebefordrade samtalet, är din vidarekoppling installationen klar.

Tips

  • För att avaktivera vidarekoppling, ange "* 73" på knappsatsen av Time Warner telefon.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com