Inaktivera AVG 8.5 Under programinstallationer

April 9

Inaktivera AVG 8.5 Under programinstallationer


När du går online, du är under ständigt hot från virus och andra skadliga program som kan stänga ner eller på annat sätt skada din dator. AVG 8.5 är ett Internet-säkerhetsprogram som försöker förhindra att dessa potentiellt farliga situationer uppstår. En gång installerat, det fungerar tyst för att hålla datorn säker; men det finns tillfällen när AVG kan hindra installation av ny programvara på din dator. När detta inträffar är det Resident Shield i AVG 8.5 som kommer att behöva inaktiveras för att förhindra konflikter som uppstår under installationen.

Instruktioner

alternativ ett

1 Stäng av webbläsaren och koppla från Internet. Eftersom du kommer att avaktivera ditt säkerhetsprogram, se till att det inte finns någon Internet-aktivitet när du installerar ny programvara. Stäng av trådlös åtkomst till Internet direkt på din dator eller laptop efter enhetens instruktioner. Om du vill kan du också klippa tillgång till Internet genom att koppla bort Ethernet-kabeln eller koppla ur routern.

2 Gå till ikonen AVG på skrivbordet. Högerklicka med musen och klicka på "Öppna AVG User Interface" eller dubbelklicka på ikonen för att öppna den.

3 Titta under säkerhetskomponenter och status översikt på skärmen. Dubbelklicka på "Resident Shield" -ikonen eller högerklicka och välj "Öppna".

4 Skanna ned på sidan Resident Shield Component avsnittet Shield inställningar Resident. Det finns en kryssruta som säger att "Resident Shield är aktiv." Rensa rutan. "Spara ändringar" rutan markeras; klicka på den för att spara de nya inställningarna.

5 Installera nya program och vrid Resident Shield igen genom att markera rutan bredvid "Resident Shield är aktiv." Spara ändringarna. Klicka på den markerade "Spara ändringar" för att stänga av den.

alternativ två

6 Öppna "AVG Interface" genom att dubbelklicka på ikonen eller högerklicka och välja "Öppna". Klicka på "Verktyg" på den övre menyn på gränssnittet. Flytta markören ner till "Avancerade inställningar ..." och klicka.

7 Flytta markören över till sidomenyn och välj "Resident Shield." I den större rutan bredvid Resident Shield, kommer inställningar visas.

Rensa "Aktivera Resident Shield" kryssrutan. Flytta ner till botten av skärmen och klicka på "OK".

8 Installera programvaran. När det väl har installerats, vrid Resident Shield igen genom att återvända till "Verktyg". Kontrollera "Aktivera Resident Shield" kryssrutan och spara.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com